archive

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beograd    2018    Aqua / Gouache    143 x 107 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honig    2018    Aqua / Gouache    143 x 107 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uebergewicht    2018    Aqua / Gouache    143 x 107 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spa    2018    Aqua / Gouache    143 x 107 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark    2018    Oil / LW    135 x 100 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagt    2018    Oil / LW    135 x 100 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clan    2018    Oil / LW    135 x 100 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revision    2018    Aqua / Gouache   142 x 98 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voliere    2017    Aquarelle    60 x 50 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haus des Sammlers    2017    Aquarell    60 x 50 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.txt    2018    Oil / LW   65 x 50 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wand / Corner    2016    Aquarell    61 x 51 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundament    2012    Aquarell    130 x 96 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Keller    2012    Aquarell    127 x 96 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grosser Saal    2013    Aqua / Gouache    150 x 111 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bugs    2016    Oil / LW    140 x 116 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gatter    2016    Oil / LW    135 x 100 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
flussabwaerts    2016    Aquarell    131 x 94 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wand    2016    Aquarell    131 x 94 cm
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Station    2015    Aquarell   97 x 130 cm
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mehrung   2014    Aquarell    146 x 101 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa    2014    Aquarell    46 x60 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verflochten    2014    Aquarell   50 x 70 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turm    2018    Aquarell    150 x 111 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uebergewicht    2018    Aqua / Gouache    143 x 107 cm